صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
naiad
شناسه خبر : 50721396/02/18 -

نایاد

/ / / naiad / /
نام یک قمر کوچک از اقمار سیاره نپتون با قطر ۶۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۴۸۲۰۰ کیلومتری از سیاره قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.