صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Areography
شناسه خبر : 51611396/02/18 -

آرئوگرافی

/ / / Areography / /

علم مطالعه عوارض سطحی مریخ، مانند کلمه geology درمورد زمین.