صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Ares (Areo)
شناسه خبر : 51621396/02/18 -

آرس

/ / / Ares (Areo) / /

نام دیگر سیاره مریخ و نام خدای جنگ یونانیان. این کلمه به ندرت به صورت مجزا استفاده می شود و معمولاً در کلماتی مانند areocentric, Areodesy به صورت ترکیبی استفاده می شود.