صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Arecibo vallis
شناسه خبر : 51641396/02/18 -

دره آرسیبو

/ / / Arecibo vallis / /

نام دره ای در سطح سیاره تیر