صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Neutron
شناسه خبر : 52831396/02/18 -

نوترون

/ / / Neutron / /

یک ذره زیر اتمی بدون بار الکتریکی که بهمراه پروتون هسته اتمهابجز ساده ترین ایزوتوپ هیدرون را تشکیل می دهد.جیمز چادویک نوترون را در سال 1932 کشف کرد.درحالیکه در هسته قرار دارد پایداراست ولی زمانی که مستقل باشد با نیمه عمر 12 دقیقه به پروتون و الکترون وآنتی نوترینو تبدیل می شود.جرم آن 1.674929  ضربدر ده بتوان منفی 27 است.

واژه مرتبط: ستاره نوترونی

 


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron