صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
portia
شناسه خبر : 52971396/02/18 -

پورشیا

/ / / portia / /
نام یک قمر کوچک اورانوس با قطر استوایی ۱۰۸ کیلومتر که در فاصله متوسط ۶۵۷۱۰ کیلومتری از مرکز اورانوس بدور آن می چرخد. این قمردر سال ۱۹۸۶ توسط ویجر ۲ کشف شده است.