صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
m92
شناسه خبر : 53201396/02/18 -

ام 92

/ / / m92 / /

یک خوشه کروی

 

 

 

 

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/M92_Hubble_WikiSky.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  NGC 6341 

14'

26700

6.4

17  17

43  08

جاثی