صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Asclepius
شناسه خبر : 53351396/02/18 -

سیارک اسکلپیوس

/ / / Asclepius / /

سیارکی از خانواده آپولو با شماره 4581. این سیارک در زمان کشف در سال 1989 در فاصله 685000 کیلومتر(دو برابر فاصله ماه تا زمین) قرار داشت و موجب ایجاد ترس در میان دانشمندان شد. کشف این سیارک موجب به فکر انداختن دانشمندان در مواجهه بااین گونه سیارکهای خطر آفرین شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایئد.

www.en.wikipedia.org/wiki/4581_Asclepius