صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Aerobee
شناسه خبر : 54621396/02/18 -

آئروبی

/ / / Aerobee / /

نام یکی از دو نوع موشکی که توسط نیروی دریایی آمریکا در سال 1940 تکمیل شد. طول این نوع موشک ها بین6/7 تا 4/17 متر بوده و توانایی حمل بارهایی به وزن 90 تا 360 کیلوگرم تا ارتفاع 160کیلومتر را به فضا پرتاب شدند. این پروژه از سال 1958 کنار گذاشته شده است.