صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
albattani(858-929)
شناسه خبر : 54851396/02/18 -

البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر

/ / / albattani(858-929) / Albategnius /

این کلمه شکل لاتینی از اسم البطانی می‌ّباشد. البطانی ستاره شناس رصدی برجسته عرب متولد سوریه می‌باشد. او در جهت تائید محاسبات ستاره شناسی بطلمیوس روشهای مثلثاتی را جانشین هندسه نمود. جداول او درباره خورشید در قرن 12 و 13 به لاتین و اسپانیایی ترجمه شدند و کتاب او با نام حرکت سماوی در سال 1537 میلادی منتشر شد.