صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
American Astronautical Society
شناسه خبر : 55011396/02/18 -

جامعه فضانوردی آمریکا

/ / / American Astronautical Society / /

قدیمی‌ترین انجمن مستقل علمی و تکنیکی درآمریکا  که به منظور توسعه علوم فضا و تحقیقات در سال 1954 شکل گرفت. این گروه با سایر سازمان های فضایی بین المللی همکاری دارد.

سایت این انجمن:

www.astronautical.org