صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Coalsack
شناسه خبر : 55561396/02/18 -

گونی ذغال

/ / / Coalsack / /

سحابی یا ابری از مواد تیره کننده وتاریک با وسعت حدود 5 درجه در صورت فلکی جنوبی چلیپا. چنین مناطق تیره فقط بخاطر اینکه زمینه  پشت آنها روشن است دیده می شوند .در شبهای تاریک این منطقه بخوبی آشکار است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.seds.org/messier/xtra/ngc/coalsack.html