صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Aaronson . marc (1950-1987)
شناسه خبر : 56211396/02/18 -

مارک آرونسون(1987-1950)

/ / / Aaronson . marc (1950-1987) / /

 

ستاره شناس آمریکایی که طی یک حادثه دلخراش هنگام تکمیل گنبد 4 متری رصد خانه در کیت پیک جان خود را از دست داد. سیارک شماره 3277 به افتخار او سیارک آرنسون نامیده شده است.