صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Infrared light
شناسه خبر : 56841396/02/18 -

اشعه مادون قرمز

/ / / Infrared light / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی که در سمت ناحیه قرمز طیف درست سمت مقابل ناحیه اشعه ایکس قرار دارد.اشعه مادون قرمز توسط چشم انسان قابل درک نیست ولی به انسان احساس گرما می دهد.بسیاری از اجرام آسمانی (مانند ستاره های تازه متولد شده یا ستارگان تی -ثوری )نیز به جای اینکه در ناحیه مرئی مشاهده شوند تنها بکمک تلسکوپهایی که در ناحیه مادون قرمز طیف کار می کنند قابل کشف وبررسی هستند.اشعه مادون قرمز در طیف الکترومغناطیسی دارای محدوده طول موجی بین 0.78 تا 1000 میکرو متر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/Data/P00690.php