صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alfonso x of Castile (1221- 1284)
شناسه خبر : 56991396/02/18 -

آلفونسو

/ / / Alfonso x of Castile (1221- 1284) / /

پادشاه کاستایل و لئون در اسپانیا  که علاقه فراوانی به علم ستاره شناسی داشت. جداول Alfonsine به رهبری و سفارش او تهیه شدند. این جداول شامل دادهایی در مورد سیارات و محاسبات گرفتگی ماه و وخورشید است که در سال 1252 میلادی (سالی که به تخت پادشاهی رسید) تکمیل شدند. این جداول در واقع مکمل و تصحیح شده جداول Toledon بودند که حدود دویست سال قبل با همکاری Al- zarqali وچندین ستاره شناس دیگر بااطلاعات اولیه بطلمیوس تهیه شده بودند. این اطلاعات تا حدود 4 قرن منبع  اصلی اطلاعات ستاره شناسی به حساب آمده و کپرینک هم کارهای ستاره شناسی خود را با آنها آغاز نمود.