صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Abell 39
شناسه خبر : 57071396/02/18 -

آبل 39

/ / / Abell 39 / /

 

                                                                                                                        

نام یک سحابی سیاره ای با قدر 7/13 که شکل آن کروی است و در صورت فلکی جاثی قرار دارد. این سحابی در سال 1966 توسط جورج آبل کشف شد. ستاره اصلی این سحابی سیاره ای به اندازه یک دهم سال نوری از مرکز کره دورتر است که در حال حاضر یک معما به حساب می آید .