صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Achernar
شناسه خبر : 57271396/02/18 -

آخرالنهر

/ / / Achernar / /

 ستاره آلفا صورت فلکی نهر که نهمین ستاره نورانی آسمان، با رنگ سفید و آبی از قدرچهل وشش صدم ، از ستار گان رشته اصلی از رده طیفی B3Vp بوده و در فاصله 144 سال نوری از زمین قرار دارد. قدر مطلق آن دو وهفت دهم منفي و درخشندگی آن در حدود 3000 برابر خورشید است. قطر آن 9 برابر خورشید و دمای آن 14000 درجه است.