صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alexandra Family
شناسه خبر : 57651396/02/18 -

خانواده سیارکی الکساندرا

/ / / Alexandra Family / /

خانواده کوچکی ا ز سیارکهای کمربند اصلی که در فاصله متوسط 6/2 تا 7/2 واحدنجومی از خورشید قراردارند. کشیدگی مداری آنها بین 11 تا 12 درجه است. اولین سیارک این گروه با نام 54 alexandr درسال 1858 کشف شد. قطر آن حدود 165 کیلومتر است.