صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Antigravity
شناسه خبر : 57951396/02/18 -

ضد جاذبه

/ / / Antigravity / /

یک نیروی فرضی که در جهت عکس گرانش عمل می کند. براساس تئوری نسبیت عام یک میدان گرانشی معادل انحنایی از فضا زمان است، اثر ضد گرانش برگرداندن چهار چوب فضا زمان از حالت انحنا دار است که این مستلزم وجود جرم منفی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ضد گرانش به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/page.php?id=3395