صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
ACT catalog
شناسه خبر : 58061396/02/18 -

فهرست ستاره ای ACT

/ / / ACT catalog / /

فهرستی که توسط رصد خانه لاوال آمریکا تهیه شده  و شامل حرکتهای نسبی اغلب ستارگان فهرست ستاره ای تیکو می باشد. به کمک مقایسه با نقشه ستارگان که در سال 1900 میلادی تهیه شده دقت‌آن چندین برابر شده است.

این فهرست حرکتهای نسبی 988758 ستاره را در بر می گیرد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اصلی آن مراجعه نمایید

http://ad.usno.navy.mil/act/act.html