صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Almanon
شناسه خبر : 58241396/02/18 -

المانون

/ / / Almanon / /

 

نام دهانه ای روی سطح ماه با 48 کیلومتر قطر که به همراه دهانه بزرگتر ابوالفدا تشکیل یک زوج می‌دهد. ارتفاع دیواره‌های آن به 3000 متر می‌رسد.