صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alnilam
شناسه خبر : 58251396/02/18 -

النیلم

/ / / Alnilam / /

ستاره اپسیلون جبار و ستاره مرکزی کمربند جبار وابر غولي آبي است.

 درخشندگی 112000 برابر خورشید، قدر مطلق آن شش وچهار دهم منفي و احتمالاً درفاصله 1340 سال نوری قرار دارد. جرم آن 40 برابر جرم خورشید و قطر آن هم 44 برابر خورشید است.

 سن این ستاره فقط 4 میلیون سال است و عناصر سنگین‌تر هسته‌ای را سوزانده و احتمالاً طی چند میلیون سال آینده به یک ابر نو اختر تبدیل خواهد شد.