صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alpha Momocerotids
شناسه خبر : 58291396/02/18 -

بارش شهابی آلفا تک شاخ

/ / / Alpha Momocerotids / /

یک بارش شهابی کوچک که حوالی تاریخ‌های 22-21 نوامبر به اوج می رسد.. این بارش ظاهراً ناشی از دنباله دارC/1943W1vanGent- Peltier-Daimaca 

 است.