صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alpha Regio
شناسه خبر : 58301396/02/18 -

منطقه آلفا رجیو

/ / / Alpha Regio / /
ناحیه‌ای فلاتی در سطح زهره، خطوطی موازی در جهت شمال شرقی، جنوب غربی درآن به چشم می خورد.