صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Eclipse
شناسه خبر : 58341396/02/18 -

گرفتگی

/ / / Eclipse / /

عبور یک جسم از سایه ایجاد شده توسط جسم دیگر.ماه گرفتگی که در آن ماه از سایه زمین می گذرد نمونه خوبی است.اقمار گالیله ای نیز گهگاهی از میان سایه مشتری می گذرند.طی یک سال مشتری نیز زاویه مداری آنها نسبت به خورشید بگونه ای است که دوبار امکان عبور اقمار از سایه همدیگر وجود دارد.خورشیدگرفتگی نیز یک اختفاء می باشد  که در آن سایه ماه تنها از روی منطقه کوچکی از زمین می گذرد.