صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Fibrils
شناسه خبر : 58361396/02/18 -

کمانک

/ / / Fibrils / /

خطوط تیره رشته مانند که تمایل دارند در امتداد خطوط مغناطیسی سطح خورشید باشند.معمولا" با رشته ها نزدیکی زیادی دارند ودر امتداد آنها قرار می گیرند.