صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Aphelion
شناسه خبر : 58931396/02/18 -

اوج

اوج خورشیدی / / / Aphelion / /

نقطه‌ای از مدار بیضی جسم سماوی شامل سیارک، سیاره و دنباله‌دار که دارای بیشترین فاصله از خورشید است برای مثال زمین در تاریخ 13 تیر هر سال به این نقطه از مدار خود به فاصله 152 میلیون کیلومتری خورشید می‌رسد.