صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
ananke
شناسه خبر : 59691396/02/18 -

آنانکه

/ / / ananke / /

نام دوازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۵۱ توسط nicholson کشف شد.قطر آن ۲۸ کیلومتر وقدر آن 6/18 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 20700000 کیلومتر ومدت زمان گردش نجومی به دور مشتری 631 روز است.