صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Visible light
شناسه خبر : 60561396/02/18 -

نور مرئی(دیدگانی)

/ / / Visible light / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بین ۴۰۰ تا۷۰۰ نانومتر که توسط چشم انسان قابل مشاهده است.در یک سمت این ناحیه منطقه مادون قرمز قرار دارد ودر سمت دیگر ماوراءبنفش اشعه ایکس و اشعه گاما.