صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Magnetic storm
شناسه خبر : 60751396/02/18 -

طوفان مغناطیسی

/ / / Magnetic storm / /

اختلال گسترده وناگهانی  در میدان مغناطیسی زمین ناشی از اختلالات خورشیدی مانند زبانه های خورشیدی.حمله یک طوفان مغناطیسی ممکن است در یک ساعت رخ دهد ولی بازگشت تدریجی به شرایط اولیه ممکن است چند روز بطول بیانجامد.