صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Magnetic carpet
شناسه خبر : 62491396/02/18 -

فرش مغناطیسی

/ / / Magnetic carpet / /

توزیع میدان مغناطیسی در مقیاس کوچک بر فراز خورشید آرام(Quiet sun).این توزیع با دوره تناوب 40 ساعته تجدید می شود.این پدیده بکمک تصویر بردار دوپلری مایکلسون در فضاپیمای سوهو کشف شده است.