صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Extrinsic variable stars
شناسه خبر : 63071396/02/18 -

ستاره های متغییر غیر ذاتی

/ / / Extrinsic variable stars / /

ستاره های متغییری که تغییرات نور آنها مانند متغییرهای ذاتی ناشی از تغییرات درونی ستاره نیست بلکه ناشی از اثرات خارجی مانند گرفتگی توسط ستاره دیگر ،اختفاء ،چرخش واثرات گرانشی اجرام دیگر می باشد.

این گروه شامل ستاره های زیر می گردد:

1-ستاره های دوتایی گرفتی شامل ستاره های الغولی، بتا شلیاقی و W دب اکبری

2- ستاره های متغییر چرخشی شامل ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری،BY  اژدهایی ،متغییرهای بیضوی ،ستاره های متغییر FK کمایی و ستاره های متغییر SX حملی