صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Annual equation
شناسه خبر : 63111396/02/18 -

معادله سالانه

/ / / Annual equation / /

یک اختلال دوره ای در طول سماوی ماه ناشی از تغییرات کشش گرانشی خورشید حول مدار بیضوی زمین.با نام نامتعادلی سالیانه(annual inequality) نیز شناخته می شود.دامنه آن 11 دقیقه قوسی وطول دوره آن برابر با یک سال آنومالی(بامدت متوسط 25963/365 روز) است.