سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرشيو اخبار

رصد یک ستاره دوتایی گرفتی

ستاره آلفای گیسوان برنیکه (Diadem)ستاره ای دوتایی از نوع گرفتی است و قدر مجموع آن چهار است.بر اساس اعلام سایت انجمن بین المللی ستارگان متغییر روشنایی این ستاره در تاریخ بین 22 تا 28 ژانویه امسال به مدت 28 تا 45 ساعت کمتر شده و به حدود چهار وهشت دهم خواهد رسید.این کاهش روشنایی با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت خواهد بود.
ستاره های دوتایی گرفتی ستاره هایی هستند که دوتایی بودن آنها با بررسی تغییرات نوری ستاره پرنورتر وافت وخیزهای آن مشخص می شود .این دوستاره نسبت به ناظر زمینی به گونه ای قرار گرفته اند که ستاره کم نورتر در چرخش بدور ستاره پرنورتر بطور دوره ای از مقابل آن عبور می کندوموجب پوشاندن تمام یا قسمتی از قرص آن وکم شدن نورانیت آن می شود. یک نمونه بارز آن ستاره الغول می باشد که تغییرات نوری آن براحتی با چشم غیرمسلح نیز قابل آشکارسازی است.در مورد بعضی از ستاره های بسیارنزدیک به هم انتقال مواد بین دو ستاره نیز وجود دارد.
در ستاره های دوتایی گرفتی می توان با داشتن اندازه مدار ومدت زمان گرفت به تخمینی از اندازه دو ستاره پرداخت.(گفتنی است در ستاره های بزرگ ونزدیک از روشهای تداخل سنجی استفاده می شود)

[]

 

۷۷۱۱۸۵۲   پیاده سازی : کافه نورون