کد خبر: 5026
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

field rotation

چرخش میدان

/ / / field rotation / /

یکی از ایرادهای عکاسی طولانی مدت از آسمان زمانیکه با استفاده از تلسکوپ با استقرار سمت ارتفاعی به اینکار می پردازیم.همانطور که شکل نشان می دهد با جابجایی اجرام سماوی در آسمان با وجودیکه تلسکوپ آنها را تعقیب می کند دارای چرخش دور خود هستند و تصویر آنها در صفحه فیلم روی هم نمی افتد(سمت راست شکل قسمت پایین).بنابراین بکمک استقرار سمت ارتفاعی تنها می توان عکسهای با مدت زمان کوتاه نور دهی گرفت.