کد خبر: 5032
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Optical tube / /

منظور از لوله اپتیکی همان لوله تلسکوپ می باشد که آیینه ویا عدسی شیی اصلی در آن قرار گرفته اند.برای تکمیل تلسکوپ باید متناسب با وزن وابعاد لوله ،مقر وپایه نگهدارنده ، ودر بسیاری موارد عدسی های چشمی وفایندر تلسکوپ نیز خریداری شوند.