کد خبر: 5109
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

سحابی پروانه / سحابی دمبل کوچک / / m76 / Butterfly nebula / Little Dumbbell Nebula,Cork

یک سحابی سیاره ای در شمال صورت فلکی برساوش.سخت ترین جرم مسیه برای مشاهده می باشد.

 

 

 

 

برای مشاهده عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://apod.nasa.gov/apod/image/0811/M76NB_goldmanRGB_Crop.jpg

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی سیاره ای NGC 650

10.1'

3400

10.1

01  42

51  34

برساووش