کد خبر: 5187
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Caldwell catalogue

فهرست کالدول

/ / / Caldwell catalogue / /

فهرستی از 109 جرم آسمانی که به عنوان مکمل فهرست مسیه شناخته می شود.مسیه چند شئی برجسته از میان اجرام سماوی مناسب برای آماتورها مانند خوشه دوتایی در صورت فلکی برساووش را ازفهرست خود کنار گذاشته بود بعلاوه اجرام دیگری هم بودند که بدلیل جنوبی بودن در آسمان در فهرست نیامده بودند.در سال 1993 پاتریک مور این اجرام را شناسایی ودر این فهرست جدید معرفی کرده است.

برای مشاهده این فهرست به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.astroleague.org/al/obsclubs/caldwell/cldwlist.html