کد خبر: 5229
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Population I Star / /

ستارگانی که محتوی فلزی آنها زیاد(دو درصد از کل وزن) است و سن آنها نسبت به ستارگان جمعیت دو کوتاه تر است.درخشانترین آنها از نوع ستارگان ولف رایت( این ستارگان با رده طیفی W  هم شناخته می شوند) وستارگان رده های طیفی O  و B  هستند.این ستارگان بیشتر در قرص  وبازوهای کهکشانها مشاهده می شوند.بر خلاف آنها ستارگان جمعیت دو در  مرکز و هاله کهکشانها و در خوشه های کروی به چشم می خورند.