کد خبر: 5255
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Cart du ciel / /

برنامه ای با هدف تهیه نمودن 22000 قطعه عکس از کل آسمان که در سال 1887 با همکاری برادران henry وچند ستاره شناس دیگر با کمک 18 رصدخانه در کل دنیا آغاز شد.درتمام این رصدخانه ها تلسکوپهای Astrograph جهت انجام پروژه نصب شده بود.یکی از  اولین پروژها Carte du Ciel نام داشت که به مدت 60 سال ادامه پیدا کرد.این پروژه در برگیرنده فهرست جدید Astrographic بود که شامل اطلاعات چند میلیون ستاره روشن تر از قدر 11 بود .برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

 

http://www.stargazing.net/astropc/