کد خبر: 5266
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Astronomical catalogue / /

جداولی که دربرگیرنده اطلاعات ستارگان وبقیه اجرام آسمانی می باشند.این اطلاعات شامل مختصات کروی, قدر, رده طیفی, نوع وسایر موارد مشابه می باشد.فهرستهای مختلف از طریق محتویات ,وسایل مورد استفاده رصدی وغیره شناسایی ونام گذاری می شوند.فهرست المجسط بطلمیوس که بادقت یک درجه مختصات حدود هزار ستاره را شامل می شود تا فهرستهای جدید که شامل اطلاعات چند صد میلیون ستاره وجرم سماوی می شوند.لیست کاملی از فهرستهای مورد استفاده در  آدرس زیر مربوط به اتحادیه بین المللی ستاره شناسی آمده است.

http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?

 


واژه های مرتبط: فهرست تیکو --- فهرست ابرخس

برای دیدن لیستی از فهرستهای ستاره شناسی به سایت های زیر مراجعه نمایید

http://www.skylab.com.au/astronomical_catalogues.html

 

http://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/star-catalog/