کد خبر: 5275
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beta regio / /

یکی از سه ناحیه مرتفع سطح سیاره زهره که با کمک تصاویر ارسالی از مدارنوردپایونیر زهره  در طول موجهای راداری کشف شد.ابعاداین منطقه 2000*3000 کیلومتر وشدت میدان گرانشی در آن از حد معمول بیشتر است.