کد خبر: 5282
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Black dwarf / /

مرحله نهایی عمر یک ستاره کوتوله سفید.از آنجاییکه کوتوله های سفید منبع انرژی ندارند بامرور زمان سرد می شوندو بعد از مدتی( بعد از میلیارد ها سال )کاملا"سرد شده ودیگر قابل مشاهده نخواهند بود.این اجرام در حال حاضر با اطلاعات موجود علمی ،فرضی هستند وتا کنون حتی یک نمونه هم مشاهده نشده است.مانمی دانیم که عمر کهکشان آنقدر هست که یک ستاره به این مرحله رسیده باشد یا خیر.

اجرامی که به علت کمبود جرم لازم برای تبدیل شدن به یک ستاره معمولی ،نتوانسته اند

تبدیل به ستاره شوند نیز در زمره کوتوله های سیاه قرار می گیرند.