کد خبر: 5283
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Neutron / /

یک ذره زیر اتمی بدون بار الکتریکی که بهمراه پروتون هسته اتمهابجز ساده ترین ایزوتوپ هیدرون را تشکیل می دهد.جیمز چادویک نوترون را در سال 1932 کشف کرد.درحالیکه در هسته قرار دارد پایداراست ولی زمانی که مستقل باشد با نیمه عمر 12 دقیقه به پروتون و الکترون وآنتی نوترینو تبدیل می شود.جرم آن 1.674929  ضربدر ده بتوان منفی 27 است.

واژه مرتبط: ستاره نوترونی

 


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron