کد خبر: 5354
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m55 / /

یک خوشه کروی جالب با مساحت تنها 19 دقیقه قوسی.به کمک تلسکوپ چند عدد از ستاره های پرنور آن در مقابل زمینه کم فروغی از ستاره های دیگرش قابل مشاهده است.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-55.jpg

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC6809

19'

17300

6.3

19  40

-30  58

قوس