کد خبر: 5366
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m13 / Hercules Cluster /

 یک خوشه کروی بزرگ ومشهور در صورت فلکی جاثی با اندازه ۲۰ دقیقه قوسی وقدر ۷/۵ ودر واقع پرنورترین خوشه کروی در نیمکره شمالی آسمان.ادموند هالی آنرا در سال 1714کشف کرده است.این خوشه در شرایط خوب با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.هارلو شیپلی در سال 1915 به مطالعه آن پرداخته وفاصله آنرا در حدود 30000 پارسک تخمین زد.اولین بار ویلیام هرشل توانست ستاره های آنرا بطور تفکیک شده ببیند.این خوشه با نام خوشه هرکول هم شناخته می شود.

قطر آن در حدود 150 سال نوری است ودر حدود نیم میلیون ستاره دارد.تمرکز ستاره ها در نواحی مرکزی آن 500 برابر از تمرکز ستاره ها در نزدیکی خورشید بیشتر است.سن آن در حدود 14 میلیارد سال تخمین زده شده است.

در حال حاضر دارای فاصله زیادی با صفحه کهکشان راه شیری است بنابراین اثرات گرانشی کهکشان بر آن کم می باشد.شکل تقریبا" کروی آن نیز ناشی از همین مسئله است.

این خوشه دارای 15 ستاره متغییر بوده وتاکنون چهار ناحیه ظاهرا"با تراکم کم ستاره ای در آن شناسایی شده است.

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.deepfield.at/images/gallery/img_m13_2_1024x768.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  ngc6205

20'

25100

5.8

16  41

36  28

جاثی