کد خبر: 5378
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Hayashi track / /

نواری تقریبا" عمودی در مراحل تکامل ستارگان در نمودار هرتسپرونگ راسل که از پایین آن یک ستاره جدید راه خود را تا رسیدن به رشته اصلی و رو به بالا طی می کند.زمانی که ستاره در این مرحله باشد تقریبا" بطور کلی در حالت موازنه همرفتی(convective equilibrium ) به سر می برند در طول تکامل ، درخشندگی شان که در ابتداخیلی بالا بود ،به سرعت با انقباض ستاره کاهش می یابد اما دمای سطحی اش تقریبا" ثابت می ماند.این فرآیند برای ستارگانی که رشته اصلی را ترک کرده وبه سمت غول شدن حرکت می کنندبطور معکوس است. این مرحله تکاملی به افتخار چاشیرو هایاشی ستاره شناس ژاپنی دارای این نام شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hayashi_track