کد خبر: 5394
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / PV Telescopii variable stars / /

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع ابرغول هلیمی با طول دوره چند ساعته تا حدود یک ساله.از رده طیفی Bp ودامنه تغییرات کم در حدود یک دهم قدر.ستاره مهم این گروه ستاره PV  در صورت فلکی تلسکوپ می باشد.

این ستارگان با نماد PVTEL  هم شناخته می شوند.