کد خبر: 5399
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Hypergiant / /

پرجرم ترین و درخشنده ترین نوع ستارگان کهکشان با نام هایپر غول شناخته می شوند.در مرحله ناپایداری قرار داشته وجرم آنها حتی به صدبرابر جرم خورشید هم می رسد.لایه های از مواد فرار کننده در سطح آنها وجود داشته وبه همین دلیل دائما" در حال کاهش جرم هستند.هاله  ایجاد شده اطراف این ستارگان(تشکیل شده از همان مواد فرار کننده) نیز دائما" توسعه پیدا می کنند. این ستارگان تنها چند میلیون سال در این حالت باقی می مانند  وسپس به شکل انفجار ابر نواختری منفجر شده وبر اساس فرضیه ها یک سیاهچاله از خود باقی می گذارند.

بهترین نمونه های شناخته شده این ستاره ها عبارتند از ستاره اتای کارینا ،P  دجاجه ،ستاره رو(Rho )ذات الکرسی و ستاره S  ماهی طلایی در ابر بزرگ ماژلانی