کد خبر: 5438
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bright Star Catalogue / /

فهرستی از تمام ستارگان قابل مشاهده با چشم غیر مسلح  که توسطFrank Schlesinger تهیه شده وسپس توسط دانشگاه Yale در سال 1930 چاپ شده است.آخرین چاپ الکترونیکی آن اطلاعات 9110 ستاره روشن تر از قدر 6.5 را شامل می شود.این اطلاعات دربرگیرنده موقعیت اختلاف منظر حرکت نسبی قدر رده طیفی وچند پارامتر دیگر است.سایت زیر اطلاعات نامبرده را ارائه می نماید(به ترتیب اسامی صورتهای فلکی)

http://www.alcyone.de/SIT/bsc/